#

Železničná preprava

    Pri prepravách po železnici v režimoch vnútro, dovoz, vývoz a tranzit Vám zabezpečíme kompletný servis vrátane doplnkových služieb podľa Vašich požiadaviek, napríklad prekládku a prečerpanie tovarov v prekladiskách pri prepravách východ – západ, reexpedíciu na hraniciach alebo colné konanie pri prepravách mimo EÚ. Pri veľkom a pravidelnom objeme prepravy Vám poskytneme výhodnú zmluvnú cenu.

    Máme k dispozícií zmluvných dopravcov, vďaka čomu sme schopní zabezpečiť prepravy vo všetkých dostupných radoch vozňov a vyčlenenie vozňov pre pravidelné prepravy zákazníka.

    Prostredníctvom dcérskej spoločnosti Prvá slovenská železničná, a.s. zabezpečíme prenájom železničných vozňov, prevádzkovanie železničných vlečiek a ostatné doplnkové služby. K dispozícií má 947 vozňov.

    Zabezpečujeme prepravy vozňových zásielok v jednotlivých vozňoch, ucelených vlakoch a logistických vlakoch, zásielok nebezpečného tovaru (podľa RID) a nadrozmerných zásielok (PLM).

Najväčšie výhody železničnej prepravy spočívajú v :

  • hromadnosti (schopnosť zabezpečiť v krátkom čase prepravu veľkého množstva tovarov),
  • bezpečnosti (železničná doprava je v Európe dlhodobo najbezpečnejšia),
  • ekológií (výskumy v oblasti negatívnych dopadov dopravy na životné prostredie preukázali, že železničná doprava produkuje niekoľkokrát menej emisií ako cestná doprava)

a ŠPED-TRANS tieto výhody vo Váš prospech plne využíva.

#

Logistický vlak ŠPED-TRANS Adriatic


    Sme hlavným operátorom a tvorcom vlaku ŠPED-TRANS Adriatic po území Slovenska a Maďarska s ďalším smerovaním do Talianska, Slovínska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Čiernej Hory a Macedónska.

    Logický vlak sa tvorí v zbernom mieste Žilina, kde sa sústreďujú zásielky z hraničných prechodov Skalité, Čadca a Lúky pod Makytou, to znamená zásielky zo západnej, strednej a severnej Európy do južnej a juhovýchodnej Európy.

    Výhody vlaku spočívajú v zrýchlení prepravy a v znížení dopravných nákladov.