Organizačná štruktúra spoločnosti

Slovenská republika : #

ŠPED-TRANS LEVICE, a.s.
Ku Bratke 5
934 01 Levice
Zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sa, vložka 10137/N
IČ DPH: SK 202 015 7018
IČO: 365 365 80

#

Prvá slovenská železničná, a.s.
Ružová dolina 10
821 09 Bratislava
Zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3132/B
IČ DPH: SK 202 172 8148
IČO: 358 586 64

Česká republika : #

SPEDIT-TRANS, a.s.
Ul. 28 října 17
690 02 Břeclav
Zapísaná v OR KS Brno, oddiel B, vložka 3730
DIČ: CZ 250 666 92
IČO: 250 666 92

 
Maďarsko : #

SPED-TRANS Hungária Kft.
Hungária krt. 69
H-1143 Budapest
KASz: HU 13476856
CJSz: 01-09-737222

 
Poľsko : #

SPED TRANS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
NIP: PL 6342616836
REGON: 240470949