Na otázku prečo prepravovať práve s nami, Vám odpovieme preto, lebo:
 • individuálne pristupujeme k obchodnému prepravnému zámeru zákazníka,
 • poskytujeme komplexné služby v oblasti prepravy a logistiky,
 • spojenie s dopravcami pravidelne aktualizujeme – promptne a flexibilne reagujeme na požiadavky zákazníka,
 • vďaka komunikácií s dopravcom máme neustálu kontrolu nad tovarom,
 • uprednostňujeme osvedčených dopravcov, ktorí spĺňajú kritériá pre bezpečné a včasné dodanie zásielky,
 • vozidlá i dopravcovia sú poistení v zmysle medzinárodných dohovorov (COTIF, CMR), majú kvalitný vozový park a kvalitný personál,
 • máme k dispozícií zmluvných dopravcov i dopravcov s nepravidelným kontaktom, vďaka čomu sme schopní zabezpečiť akýkoľvek typ vozidla/vozňa,
 • zabezpečujeme sprostredkovanie kusových a celovozových zásielok v cestnej preprave a vozňových zásielok v železničnej preprave,
 • zabezpečujeme prepravu v železničných vozňoch všetkých radov,
 • zabezpečujeme prepravu štandardnými návesovými súpravami,
 • zabezpečujeme prepravu veľkokapacitnými návesovými súpravami,
 • zabezpečujeme prepravu malotonážnymi vozidlami,
 • zabezpečujeme prepravu nebezpečných tovarov podľa medzinárodných dohovorov ADR a RID,
 • máme k dispozícií špeciálne dopravné prostriedky – chladiace a mraziace návesy,
 • je mnoho firiem, s ktorými už dlho spolupracujeme, opýtajte sa na nás!