#

Kombinovaná preprava

    Pri prepravách v intermodálnych prepravných jednotkách (IPJ, predovšetkým v kontajneroch radu ISO) do/z celého sveta Vám v spolupráci s našimi partnermi zabezpečíme kompletný servis vrátane doplnkových služieb podľa Vašich požiadaviek.

    Kombinovaná preprava je intermodálna preprava, kde väčšia časť cesty v Európe sa vykonáva železničnou, vnútrozemskou vodnou, alebo námornou dopravou a každý počiatočný a koncový úsek cesty, ktorý sa vykoná cestnou dopravou je čo najkratší.

    Výhody kombinovanej prepravy spočívajú vo využívaní IPJ nielen ako prepravného, ale aj ako obalového a ochranného prostriedku pri súčasnom využití viacerých druhov dopravy tak, aby celý prepravný proces bol ekonomicky a enviromentálne čo najvýhodnejší.