#

Cestná preprava

    Pri prepravách po ceste Vám zabezpečíme kompletný servis vrátane doplnkových služieb podľa Vašich požiadaviek.

    Máme k dispozícií zmluvných dopravcov i dopravcov s nepravidelným kontaktom, vďaka čomu sme schopní zabezpečiť štandardné, veľkokapacitné, chladiace a mraziace návesy a malotonážne vozidlá.

    Zabezpečujeme prepravy celovozových i kusových zásielok, zásielok nebezpečného tovaru (podľa ADR) a nadrozmerných zásielok.

    Prevádzkujeme systém on-line vyťažovania vozidiel a ponúkame Vám tak možnosť znížiť si dopravné náklady.

Najväčšie výhody cestnej prepravy spočívajú v :

  • rýchlosti (pri krátkych a stredných vzdialenostiach je cestná preprava najrýchlejšia)
  • dostupnosti (nie je problém zabezpečiť prepravu „z domu do domu“)

a ŠPED-TRANS tieto výhody vo Váš prospech plne využíva.