EnglishSlovak

Kombinovaná preprava

Pri prepravách v intermodálnych prepravných jednotkách (IPJ, predovšetkým v kontajneroch radu ISO) do/z celého sveta Vám v spolupráci s našimi partnermi zabezpečíme kompletný servis vrátane doplnkových služieb podľa Vašich požiadaviek.

Kombinovaná preprava je intermodálna preprava, kde väčšia časť cesty v Európe sa vykonáva železničnou, vnútrozemskou vodnou, alebo námornou dopravou a každý počiatočný a koncový úsek cesty, ktorý sa vykoná cestnou dopravou je čo najkratší.

Výhody kombinovanej prepravy spočívajú vo využívaní IPJ nielen ako prepravného, ale aj ako obalového a ochranného prostriedku pri súčasnom využití viacerých druhov dopravy tak, aby celý prepravný proces bol ekonomicky a enviromentálne čo najvýhodnejší.

http://www.sped-trans.sk/wp-content/uploads/2018/01/AdobeStock_142022024.jpeg

Copyright by Šped-Trans, a.s. ©2018 • Design by Client Service