EnglishSlovak

História spoločnosti

ŠPED-TRANS Levice, a.s. bola založená v roku 1989 ako prvá slovenská súkromná špedičná spoločnosť. Od skromných začiatkov s 3 zamestnancami a tržbami 550 tis. Sk až do roku 2006 s 186 zamestnancami a tržbami 9,7 mld. Sk prešla firma ťažkou cestou, pri ktorej bolo potrebné dostať sa cez úskalia vývoja trhovej ekonomiky, meniacej sa legislatívy a kolísania peňažného trhu. Ale vďaka kreativite a flexibilite zamestnancov a ich tímovej spolupráci pri riešení problémov a hľadaní čo najefektívnejšieho spôsobu uspokojovania potrieb zákazníkov to bola tiež cesta trvalého dynamického rozvoja firmy vo všetkých kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľoch. Objem nami realizovaných prepráv každým rokom rástol až na hodnotu 10 miliónov ton v železničnej preprave a 55 tisíc cestných prepráv za rok 2006. Sme tak jedným z najväčších špeditérov v strednej a východnej Európe. Postupne boli založené slovenské pobočky v Čiernej nad Tisou, Bratislave, Košiciach, Žiline a zahraničné pobočky v Břeclavi (Česká republika), Budapešti (Maďarsko) a Katowiciach (Poľsko).

http://www.sped-trans.sk/wp-content/uploads/2018/02/12.jpg

Copyright by Šped-Trans, a.s. ©2018 • Design by Client Service