EnglishSlovak

Cestná preprava

Pri prepravách po ceste Vám zabezpečíme kompletný servis vrátane doplnkových služieb podľa Vašich požiadaviek.
Máme k dispozícií zmluvných dopravcov i dopravcov s nepravidelným kontaktom, vďaka čomu sme schopní zabezpečiť štandardné, veľkokapacitné, chladiace a mraziace návesy a malotonážne vozidlá.

Zabezpečujeme prepravy celovozových i kusových zásielok, zásielok nebezpečného tovaru (podľa ADR) a nadrozmerných zásielok.

Prevádzkujeme systém on-line vyťažovania vozidiel a ponúkame Vám tak možnosť znížiť si dopravné náklady.

http://www.sped-trans.sk/wp-content/uploads/2018/01/sped_kal_OK-1.jpg

Copyright by Šped-Trans, a.s. ©2018 • Design by Client Service